فیلم / ترامپ در حال آواز خواندن! ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۷
مجموعه عکس نوشته / راز زندگی خوب ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۵
تصویر نوشته / مقایسه مردود است ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۷
طنز / ببخشید شما دختری؟ ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۶
تصویرنوشته / هنوز من آرومم ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۹
عکس نوشته / محکم انجام بده ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۹
عکس نوشته / کنترل خشم ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۲
تصویرنوشته / اندر فواید هدیه دادن ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۶