شعر / گله کردی ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۰
سخت ترین قسمت خونه تکونی! ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۵
در خانه علی را بستند ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۷
فیلم / مادرانه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۳
متنک / هرچه عمیق تر، آرام تر ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۸
قصار / کی توی دریا غرق میشه؟ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۳
عکس / هدیه بدهیم ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۸