ای نور تر از نور تر از نور ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۷
تصویرنوشته / خوبی رو تمومش کن ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۱
تصویر نوشته / این هنر نیست! ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲
فیلم/ جاهلیت مدرن ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۰
عکس نوشته / مقربان روز قیامت ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۶
مجموعه تصویر نوشته دکتر چمران ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۵