موسیقی / شوق حضور ۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۴
تصویرنوشته / قضاوت از روی ظاهر ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۷
تصویر نوشته / بهترین زن ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۵
متنک / کم فروشِ نامرد ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۶
کاریکاتور / مرده های لایک خور ۱۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۱
عکس نوشته / اجابت یقینی ۱۱ آبان ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۶
متنک / خدا من را دوست ندارد ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۳
بخواب مامان جان ۰۹ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۹