عکس/ دنیای پر کوسه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۵
شعر/ ذکر زلف تو ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۰
عکس نوشته/ دعوتم کن کربلا ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۷
تصویرنوشته/ دو دسته آدم ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۴
طنز/ شکست تحریم ها یک افسانه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۱
تصویر نوشته/ مرا خوار نکن ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۹
متنک/ تنها راه جهنمی شدن ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۷
شعر/ تا نیایی ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۴
مجموعه شب نوشت (1) ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۶