شعر/ دلتنگ دیدارم ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۸
طنز/ اعدام روح الله زم ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۵
عکس/ روز قلم ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۱
تصویرنوشته/ اعتیاد به موفقیت ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۶
طنز/ نردبانی از جنس مردم ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۲
عکس نوشته/ رنج کشیدن برای چه؟ ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۱
عکس نوشته/ این کمره یا فنر؟ ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۷
عکس/ امریکای رو به زوال ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۷
عکس نوشته/ مقایسه معیوب ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۴