کد خبر: ۴۳۷
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۸
متن کوتاهی درباره تواضع
انسان مانند رودخانه است...

ﺍﻧﺴﺎﻥﻣﺎﻧﻨﺪﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﺍﺳﺖ

ﻫﺮﭼﻪﻋﻤﯿﻖﺗﺮﺑﺎﺷﺪ
ﺁﺭﺍﻣﺘﺮﺍﺳﺖ

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﺧﻮﺩ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ

ﻭﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻮچک ﺑﺮﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﻭ ﻫﺮﻛﺲﻛﻪ ﺑﻪ
خدا نزدیکتر ﺍﺳﺖ
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗر ﺁﺭﺍﻣﺘﺮ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊﺗﺮ ﺍﺳتمطالب مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
طراحی و تولید : ایران سامانه