عکس نوشته درباره دختر یهودی تازه مسلمان شده
تصویرنوشته / دختر یهودی که مسلمان شد
تصویرنوشته / دختر یهودی که مسلمان شد


"اسلام دین حق و صلح و زیبایی است."