داستانی بامزه درباره مدرسه ها
تصویر نوشته / دوست احمق
عکس نوشته ای درباره دوستی و انتخاب دوست
حدیث زیبایی از امیرالمومنین علی علیه السلام با موضوع دوست به سه زبان قارسی، عربی و انگلیسی.
تصویر نوشته / تغییر بشریت
تغییر را از کجا شروع کنیم
همه انسان ها می خواهند بشریت را تغییر دهند دریغا هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را تغییر دهد!
عکس نوشته / باید کبریتی روشن کرد
اگر در سرزمینی هستی که تماما ظلمات است
اگر در سرزمینی هستی که تمامش تاریک است... این نشان می دهد که تو حتی یک کبریت هم روشن نکرده ای!
حدیث / هیچ عملی ازت پذیرفته نیست
از قهر کردن با برادر دینی ات بپرهیز
حدیثی از پیامبر در رابطه با قهر کردن با برادر دینی
پارساترین مردم کیست؟
چقدر فرهنگ فضای مجازی داریم؟
رسول اکرم صلی الله علیه و آله: پارسا ترین مردم کسی است که مجادله را رها کند هرچند حق با او باشد.
تا به حال فکر کرده اید که
تصویر نوشته ای جالب و تامل برانگیز را در زیر می بینید
طراحی و تولید : ایران سامانه