کد خبر: ۱۰۱۲
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۳
قصار کارآفرینان بزرگ درباره موفقیت
دانستم که معجزه تنها در نیروی اراده و پشتکار من نهفته است. تصمیم گرفته بودم که اگر به قیمت بلعیدن تمام آب های رودخانه هم باشد شنا کردن را بیاموزم.


دانستم که معجزه تنها در نیروی اراده و پشتکار من نهفته است.
تصمیم گرفته بودم که اگر به قیمت بلعیدن تمام آب های رودخانه هم باشد شنا کردن را بیاموزم.

سوییچرو هوندا
بنیان گذار کارخانه جات هوندا
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه