موزیک ویدیو/سردار دلها
موزیک ویدیو سردارسلیمانی

موزیک ویدیو/سردار دلها

فیلم / مقایسه استاد فلسفه و بازیگر فوتبال
استاد بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه در فیلمی به مقایسه وضعیت یک استاد دانشگاه با یک بازیگر فوتبال می پردازد

فیلم / مقایسه استاد فلسفه و بازیگر فوتبال

تلاش سینمای ایران برای نفس کشیدن
معرفی فیلم نفس

تلاش سینمای ایران برای نفس کشیدن

نقدی بر فیلم نفس همراه با لینک خرید و دانلود قانونی آن
طراحی و تولید : ایران سامانه