قصار/ بی سوادی در قرن بیست و یکم
قصاری از الوین تافلر نویسنده و پژوهشگر

قصار/ بی سوادی در قرن بیست و یکم

بی سواد در قرن بیست و یکم فردی نیست که توانایی خواندن و نوشتن ندارد، بلکه فردی است که نمی تواند بیاموزد، آموخته های غلط را فراموش کند و آن را با آموزه های صحیح جایگزین کند.
قصار / سعی بی معنی
قصاری درباره موفقیت

قصار / سعی بی معنی

طراحی و تولید : ایران سامانه