عکس نوشته/ آخرین سفارش حضرت خضر به موسی (ع)
حدیثی درباره تحقیر کردن مردم به خاطر گناه

عکس نوشته/ آخرین سفارش حضرت خضر به موسی (ع)

تصویرنوشته/ تاخیر توبه
عکس نوشته درباره توبه و بخشش

تصویرنوشته/ تاخیر توبه

کسی که توبه را به فردا حواله دهد از هجوم مرگ در معرض بزرگ ترین خطر است.
عکس نوشته/ چطور گناه را از بین ببریم؟
تصویرنوشته درباره شستن گناه

عکس نوشته/ چطور گناه را از بین ببریم؟

پیامبر رحمت: به دنبال گناه، کار نیک انجام بده تا آن را محو کند.
عکس نوشته/ از خودراضی
تصویرنوشته درباره غرور و خودپسندی

عکس نوشته/ از خودراضی

تصویر نوشته/ دورویی، ستمگری، خودپسندی
سه چیز که تولید نفرت می کند

تصویر نوشته/ دورویی، ستمگری، خودپسندی

امام صادق علیه السلام: سه چیز نفرت می آورد: دورویی، ستمگری و خودپسندی.
تصویر نوشته/ نژادپرستی در اسلام
عکس نوشته درباره نظر اسلام درباره نژاد پرستی

تصویر نوشته/ نژادپرستی در اسلام

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم: هیچ عرب را بر عجم، و هیچ عجم را بر عرب وهیچ سفید را بر سیاه، وهیچ سیاه را بر سفید برتری نیست، مگر بوسیله تقوا.
تصویر نوشته/ جذابِ خوش اخلاق
عکس نوشته درباره اخلاق خوب

تصویر نوشته/ جذابِ خوش اخلاق

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: با اموال خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید پس دلشان را با اخلاق نیک به دست آورید.
تصویرنوشته / عیب یاب
عکس نوشته درباره عیب یابی و عیب جویی

تصویرنوشته / عیب یاب

کسی که در جستجوی عیوب پنهانی دیگران باشد، خدا او را از دوستی دل های مردم محروم می کند.
تصویر نوشته/ نابرابری عادلانه
عکس نوشته ای از سوره فاطر

تصویر نوشته/ نابرابری عادلانه

نابینا و بینا (کافر با مومن، نادان با دانا) هرگز برابر نیستند...
عکس نوشته/ معجزه صلوات
حدیثی درباره تاثیر صلوات

عکس نوشته/ معجزه صلوات

امام صادق علیه السلام: هر کس نمی تواند کاری کند که کفاره گناهانش باشد بسیار صلوات بفرستد؛ چون صلوات، گناهان را ریشه کن می کند.
تصویرنوشته / غیبتِ اعمال سوز
عکس نوشته درباره غیبت

تصویرنوشته / غیبتِ اعمال سوز

پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم: سرعت نفوذ آتش در خوردن گیاه خشک به پای سرعت اثر غیبت در نابودی حسنات یک بنده نمی رسد.
عکس نوشته / خوشرویی
تصویرنوشته درباره خوشرویی

عکس نوشته / خوشرویی

امیرالمومنین علی علیه السلام: خوشرویی تو، نشانگر بزرگواری و کرامت نفس توست.
تصویر نوشته/ بدزبانی
عکس نوشته بدزبانی

تصویر نوشته/ بدزبانی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم: خداوند بهشت را بر هر فحاش بد زبانِ بی شرمی که باکی ندارد، چه گوید، و چه شنود، حرام کرده است.
تصویرنوشته / چطور به دروغ می افتیم؟
عکس نوشته درباره احتیاط در سخن گفتن

تصویرنوشته / چطور به دروغ می افتیم؟

امیرالمومنین علی علیه السلام: هر چه را شنیدی برای مردم بازگو مکن که همین برای دورغگویی تو کافیست.
تصویرنوشته / کنترل خشم در ماه رمضان
تصویرنوشته درباره خشم در ماه رمضان

تصویرنوشته / کنترل خشم در ماه رمضان

امام رضا علیه السلام:هر کس در آن (ماه رمضان) ، خشم خود را نگه دارد، خداوند نیز روز قیامت، خشمش را از او نگه خواهد داشت.
عکس نوشته / راس عقلانیت
تصویرنوشته درباره خوش رفتاری

عکس نوشته / راس عقلانیت

امام مجتبی علیه السلام: خوش رفتاری با مردم راس عقلانیت است.
عکس نوشته / باور کنید من نمرده ام!
تصویرنوشته ای درباره دروغ

عکس نوشته / باور کنید من نمرده ام!

امیرالمومنین علی علیه السلام: دروغگو و مرده یکسانند؛ زیرا برتری زنده بر مرده به اعتماد بر اوست پس اگر به سخن او اعتمادی نشود زنده نیست...
عکس نوشته / قاتلِ دل
کینه دل را می کشد

عکس نوشته / قاتلِ دل

امام علی علیه السلام: دل های خود را از کینه پاک کنید؛ زیرا کینه مرضی مسری است.
عکس نوشته / سه چیز خطیر
حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام

عکس نوشته / سه چیز خطیر

امام حسین علیه السلام: اگر سه چیز نبود، آدمی سرش را در برابر هیچ چیز فرود نمی آورد؛ فقر و تنگدستی، بیماری، مرگ.
تصویر نوشته / بر خود قیچی زدن
عکس نوشته ای در رابطه با اخلاق

تصویر نوشته / بر خود قیچی زدن

امام صادق علیه السلام: هر که بداخلاق باشد، خودش را عذاب دهد.
طراحی و تولید : ایران سامانه