تصویر نوشته / طنز کتاب
شوخی با کتاب های کلاسیک

تصویر نوشته / طنز کتاب

در این اسلایدها، با برشی از کتاب های کلاسیک و مدرن، طنزی ساخته شده که امید است شما را به خواندن کتاب ترغیب کند. اگر هم کتاب ها را خوانده باشید، لطف ماجرا برایتان دوچندان خواهد شد...
مجموعه تصویرنوشته/ آمریکای متفاوت
مجموعه عکس نوشته درباره آمریکا

مجموعه تصویرنوشته/ آمریکای متفاوت

تصویرنوشته/ ریسمان محکم خدا، سلام!
عکس نوشته فرازی از جامعه صغیره

تصویرنوشته/ ریسمان محکم خدا، سلام!

تصویرنوشته/ کل الاحوال رئوفا
عکس نوشته فرازی از دعای کمیل

تصویرنوشته/ کل الاحوال رئوفا

تصویرنوشته/ وقتی استرس و اضطراب داری...
عکس نوشته درباره زمان استرس و اضطراب

تصویرنوشته/ وقتی استرس و اضطراب داری...

اینبار که استرس و اضطراب اومد سراغت کارهای زیر رو امتحان کن.کمک کنندس!
تصویرنوشته/ گلشن رضوان
عکس نوشته تک بیتی از حافظ

تصویرنوشته/ گلشن رضوان

تصویرنوشته/ بزرگترین گنج دنیا
عکس نوشته درباره بزرگترین گنج دنیا

تصویرنوشته/ بزرگترین گنج دنیا

تصویر نوشته/ قاتل آرزوهای انسان
عکس نوشته درباره قاتل آرزوها

تصویر نوشته/ قاتل آرزوهای انسان

عکس نوشته/ آدم خوبی که باشی...
عکس نوشته درباره از دست دادن آدم خوب

عکس نوشته/ آدم خوبی که باشی...

تصویرنوشته/ قدرت مردم
عکس نوشته درباره قدرت مردم

تصویرنوشته/ قدرت مردم

مجموعه تصویرنوشته/ روز دانشجو مبارک
مجموعه عکس نوشته روز دانشجو

مجموعه تصویرنوشته/ روز دانشجو مبارک

عکس نوشته/ برام عزیزی
تصویرنوشته درباره ابراز علاقه

عکس نوشته/ برام عزیزی

عکس نوشته/ کارهای دوران قرنطینه
تصویرنوشته درباره کارهای دوران قرنطینه

عکس نوشته/ کارهای دوران قرنطینه

تصویرنوشته/ حکمت خدا
عکس نوشته درباره ایمان به حکمت خدا

تصویرنوشته/ حکمت خدا

تصویرنوشته/ یا انیس من لا انیس له
عکس نوشته فرازی از جوشن کبیر

تصویرنوشته/ یا انیس من لا انیس له

مجموعه تصویرنوشته/ زیارت جامعه کبیره
مجموعه عکس نوشته زیارت جامعه کبیره

مجموعه تصویرنوشته/ زیارت جامعه کبیره

عکس‌نوشته/ دعا برای فرج
تصویرنوشته درباره دعا برای فرج

عکس‌نوشته/ دعا برای فرج

تصویرنوشته/ ماموریت عکاسی
عکس نوشته ماموریت عکاسی

تصویرنوشته/ ماموریت عکاسی

عکس نوشته/ تجربه
تصویر نوشته درباره تجربه

عکس نوشته/ تجربه

طراحی و تولید : ایران سامانه