فیلم / تو دورکاری چیا رو اعصابن؟
فیلمی درباره دورکاری

فیلم / تو دورکاری چیا رو اعصابن؟

در این ویدئو به شما آموزش داده می شود که چطور در گروه های کاری مجازی فعالیت کنید تا بیشترین بازده و کمترین خستگی را داشته باشید.
فیلم / اینستاگرام چه طعمی دارد؟
کلیپ کوتاهی درباره فضای مجازی

فیلم / اینستاگرام چه طعمی دارد؟

فیلم / سلبریتی ها لزوما رستگار نیستند
وقتی سطحی گرایی زیاد می شود. آدمهای سطحی نما هم الگو می شوند. اعتراض تند دکتر حسن عباسی به رستگار دیدن سلبریتی ها

فیلم / سلبریتی ها لزوما رستگار نیستند

کف و سوت و تصویر، و هیجان های بزرگ اما فاقد محتوا و عمق امروزه جای الگوی های اساسی انسان ها را گرفته است. یک سلبریتی ممکن است در هیچ حوزه آگاهی و مهارتی به صورت عمیق الگو نباشد. لیکن تکرار تصویر او در رسانه ها، موجب آوازه و شهرت او شده است. به جایی می رسد که در هر موضوعی خود را صاحب نظر می بینید و این خود بزرگ بینی، اول به خودش آسیب می زند و بعد به جامعه
دو دسته
فیلمی درباره ماهواره و اثراتش

دو دسته

فیلم/اعتیاد فضای مجازی

فیلم/اعتیاد فضای مجازی

هشدار : اعیتاد به فضای مجازی به ویژه گوشی ها همراه پیشرونده و سقوط دهنده هست
طراحی و تولید : ایران سامانه