فیلم/ سخنرانی استاد مطهری درباره تربیت فرزند
فیلم سخنرانی استاد مطهری درباره تربیت فرزند

فیلم/ سخنرانی استاد مطهری درباره تربیت فرزند

سخنانی بسیار زیبا در باب تربیت فرزند از ژان ژاک روسو بابیان استاد مطهری
مادر چگونه تنها ماند!!!
مادر برای همه و هیچکس برای مادر!

مادر چگونه تنها ماند!!!

به دنیا آمد تا دختر کسی شود، ازدواج کرد تا همدم کسی شود، بچه دار شد تا مادر کسی شود، برای همه کسی شد، اما خودش بیکس ماند!
فیلم / مقایسه سبک تربیتی دو مادر
وقتی به جای تربیت صحیح صرفا موفقیت را نشانه می روید

فیلم / مقایسه سبک تربیتی دو مادر

گاهی بلند پروازی های خانواده ها منجر می شود که صرفا روی موفقیت و یک هدف به ظاهر بزرگ قفل کنند و فرزندان تک بعدی تربیت کنند. فرزندانی که از آداب زندگی بی بهره بوده و موجب ناآرامی خود و خانواده اشان می گردند. این فرزندان ممکن است نخبه، مهندس، دکتر، وکیل یا صاحب موقعیت های اجتماعی بزرگ باشند اما نه خودشان خوشبخت هستند و نه کسی را می توانند خوشبخت کنند.
موشن گرافیک گذر عمر
گاهی غفلت ها مانع می شوند قدر لحظات با هم بودن را بدانیم

موشن گرافیک گذر عمر

4 همسری .....
وقتی بدمعیاری در ازدواج مشکل ساز می شود.

4 همسری .....

فیلم / آقا با خانمتون دعوا نتنید!!
وقتی کودکان مشاور والدین می شوند:

فیلم / آقا با خانمتون دعوا نتنید!!

فیلم بسیار جذاب و جالب از دختر بچه ای که به آقایون و خانمها به زبان ساده مشاوره می دهد.
طراحی و تولید : ایران سامانه