مجموعه عکس نوشته/ تک بیتی‌های سعدی
مجموعه تک بیتی‌های سعدی

مجموعه عکس نوشته/ تک بیتی‌های سعدی

شعر / دور توبه
شعری زیبا در موضوع شکستن توبه

شعر / دور توبه

از بس که شکستم و باز بستم توبه
شعر / قنوت سبز
دعا کردن

شعر / قنوت سبز

تو که آهسته می خوانی قنوت گریه هایت را / میان ربنای سبز دستانت دعایم کن
شعر / آنچه باقی است فقط...
زندگی دفتری از خاطره هاست

شعر / آنچه باقی است فقط...

زندگی دفتری از خاطره هاست یک نفر در دل شب...
طراحی و تولید : ایران سامانه