تصویرنوشته/ خروج از دین
حدیث درباره شناخت دین با شخصیت‌ها
تصویر نوشته/ خوار کردن نیروی نظامی
عکس نوشته درباره حادثه مانور دریایی ارتش
امیرالمومنین علی علیه السلام: آن که نیروی نظامی خود را خوار کند، دشمنانش را یاری کرده است.
تصویرنوشته / زینت دنیا
چرا جهان سومی نامیده می شویم
زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است
طراحی و تولید : ایران سامانه