تصویرنوشته / body language
عکس نوشته انگلیسی درباره زبان بدن

تصویرنوشته / body language

Body language یا زبان بدن به پیام‌های غیرکلامی اطلاق می‌شود که میان افراد توسط حرکات اعضای بدن و حالات چهره انتقال می‌یابد...
عکس نوشته / مشورت با عاقل
تصویر نوشته ای با موضوع مشورت کردن

عکس نوشته / مشورت با عاقل

امیرالمومنین علیه السلام: هر کس با عاقلان مشورت کند، از نور عقل‌هایشان روشنایی خواهد گرفت.
عکس نوشته / ذلت و خواری
تصویرنوشته ای درباره ذلت و خواری

عکس نوشته / ذلت و خواری

تصویر نوشته ای درباره ذلت و خواری: مردم از ترس خواری خود را ...
ریشه یابی خودخواهی و غرور در سخن معصومین (ع)
افراد مغرور و خودخواه را بیشتر بشناسیم:

ریشه یابی خودخواهی و غرور در سخن معصومین (ع)

3 پیامد و نتیجه در پی چسبیدن و وابستگی به دنیا
با وابستگی و چسبیدن به دنیا رخ می دهد:

3 پیامد و نتیجه در پی چسبیدن و وابستگی به دنیا

طراحی و تولید : ایران سامانه