کاریکاتور/ همه علیه یک نفر
تصویر درباره حذف یک فرد= حذف اجتماع

کاریکاتور/ همه علیه یک نفر

عکس/ لحظه ها را جمع کنید!
عکس درباره ارزش زمان

عکس/ لحظه ها را جمع کنید!

تصویر/ پرش از مانع به سمت پرتگاه
عکس درباره اصرار بر خواسته

تصویر/ پرش از مانع به سمت پرتگاه

بدون شرح...!
تصویر/ رشته افکار
عکس مفهومی درباره تماشای تلویزیون

تصویر/ رشته افکار

تصویر/ معرکه آتش
عکس مفهومی درباره درگیری با دیگران

تصویر/ معرکه آتش

عکس/ اسارت
تصویر درباره وابستگی به موبایل

عکس/ اسارت

برده‌های امروزی...
عکس/ به کجا چنین شتابان
تصویر درباره مرگ

عکس/ به کجا چنین شتابان

عکس/ دومینوی خشم
عکس درباره اثرات خشم

عکس/ دومینوی خشم

عکس مفهومی/ هر کدوم چند؟
عکس درباره ارزش عقل و تیپ

عکس مفهومی/ هر کدوم چند؟

بدون شرح...!
تصویر/ عاقل و احمق
عکس درباره میزان عقلانیت

تصویر/ عاقل و احمق

بدون شرح...
تصویر/ کتاب چیست؟
عکس درباره انقراض کتاب و کتابخوانی

تصویر/ کتاب چیست؟

وقتی روز به روز کتاب نخون تر میشیم، نتیجش میشه این....!!
مجموعه عکس/ محیط زیست
مجموعه تصویر درباره ازبین رفتن محیط زیست

مجموعه عکس/ محیط زیست

عکس/ میای با من بازی؟!!
عکس درباره آسیب فضای مجازی به کودکان

عکس/ میای با من بازی؟!!

تصویر/ اتحاد
عکس درباره اتحاد

تصویر/ اتحاد

عکس/ نقاب اینستاگرام
عکس درباره دورویی در فضای مجازی

عکس/ نقاب اینستاگرام

امروز از کدوم نقاب برای پیجم استفاده کنم...؟!!
عکس/ کاشت = برداشت
عکس مفهومی درباره کاشت و برداشت

عکس/ کاشت = برداشت

هرچی بکاری همونو درو میکنی...!
عکس/ دنیای پر کوسه
از سری کاریکاتورهای مفهومی

عکس/ دنیای پر کوسه

عکس/ احیاء کتابی
عکس درباره کتاب و فضای مجازی

عکس/ احیاء کتابی

وقتی بعد مدت‌ها که سرت تو گوشیه میری و یه کتاب باز میکنی...
عکس نوشته/کسانی که حرکت ندارند، مجبورند با تنوع ها خودشان را مشغول کنند.
چرایی روی آوردن زیاد به فضای مجازی و گوشی همراه

عکس نوشته/کسانی که حرکت ندارند، مجبورند با تنوع ها خودشان را مشغول کنند.

اگر پویایی نداشته باشیم، اگر هدف و حرکت نداشته باشیم. این مانایی و ایستایی کسالت بار موجب احساس پوچی می شود. در این صورت باید با تنوع ها خودمان را مشغول سازیم/ برگرفته شده از کتاب حرکت اثر علی صفای حائری
طراحی و تولید : ایران سامانه