مجموعه شب نوشت (1)
از مجموعه شب نوشت های عاشقانه

مجموعه شب نوشت (1)

در مجموعه شب نوشت، همه جور متنی پیدا می شه. تم کلی نوشته های عاشقانه است ولی این عاشقانه گاهی رنگ و بوی عرفانی می گیره و گاهی لحن طنزگونه. مخاطب این نوشته ها گاهی خاص است و گاهی عام...
طراحی و تولید : ایران سامانه