عکس/ دنیای پر کوسه
از سری کاریکاتورهای مفهومی

عکس/ دنیای پر کوسه

کاریکاتور / تفاوت ایده آل با واقعیت
یک طور فکر می کنیم یک طور دیگر می شود

کاریکاتور / تفاوت ایده آل با واقعیت

طراحی و تولید : ایران سامانه