فیلم/تعریف شیعه از زبان امیرالمومنین (ع)
شیعه فقط نمادین و مناسکی نیست. بخشی از ما توهم شیعه بودن داریم.

فیلم/تعریف شیعه از زبان امیرالمومنین (ع)

با ادعای شیعه بودن، و صرفا انجام بعضی ظواهر و مناسب ما فقط محب اهل بیت هستیم. اگر بخواهیم شیعه واقعی اهل بیت باشیم. باید محتوای دین را بفهمیم و عمل کنیم. در اینجا به چند نکته در مورد شیعیان واقعی که در سخنرانی دکتر ازغدی مطرح شده است اشاره می کنیم:
طراحی و تولید : ایران سامانه