قصار/ عکس نوشته فانتزی
مجموعه تصویر نوشته قصار

قصار/ عکس نوشته فانتزی

تصویر نوشته / بیشعوری
عکس نوشته بی شعوری

تصویر نوشته / بیشعوری

اگه بی شعوری درد داشت، بازم یه عده مسکن می خوردن و به کارشون ادامه می دادن!
عکس نوشته / کینه
تصویر نوشته ای درباره کینه

عکس نوشته / کینه

در این تصویرنوشته عامل آرامش دور کردن کینه از دل و قلب بیان شده است.
قصار / پرده ی غرور
تصویر نوشته ای درباره غرور

قصار / پرده ی غرور

در این عکس نوشته ی جالب قصاری درباره ی ریشه ی نپذیرفتن پند و نصیحت پرداخته شده یعنی: غرور.
قصار / راهزن
تنها راهزن اندیشه های منفی خود است

قصار / راهزن

تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد اندیشه های منفی خود اوست.
تصویر نوشته/تقوا یعنی چه؟
سخنی گران بها از آیت الله مجتهدی(ره):

تصویر نوشته/تقوا یعنی چه؟

تقوا یعنی این که اگر یک هفته مخفیانه از همه ی کارهای ما فیلم گرفتند...
عکس نوشته/اگر بندگی اش را می کردیم چه می شد؟!؟
با تمام وجود گناه کردیم این شد!

عکس نوشته/اگر بندگی اش را می کردیم چه می شد؟!؟

هر چه ایمانش بیشتر بهتر
نظر شهید دکتر بهشتی درباره ی تنظیم روابط:

هر چه ایمانش بیشتر بهتر

علت برهنگی چیه؟!!

علت برهنگی چیه؟!!

وقتی انسان از دستور خدا تمرد کرد، خدا به او سیلی زد و او لخت و برهنه شد...پس..
طراحی و تولید : ایران سامانه