قصار / تجربه‌ی بهتر
قصاری درباره استفاده از تجربه

قصار / تجربه‌ی بهتر

اینکه از اشتباهاتت درس بگیری خوبه، ولی اینکه از اشتباهات دیگران درس بگیری خیلی بهتره. (وارن بافت)
دیوار موش داره
اگر به جای گفتن

دیوار موش داره

اگر به جای گفتن: دیوار موش دارد و موش گوش دارد، بگوییم: ملائکه در حال نوشتن هستند...
عمل بدون علم وحشتناک تر از علم بدون عمل!
علم یا عمل

عمل بدون علم وحشتناک تر از علم بدون عمل!

مضرات علم بی عمل به شخص عالم باز می گردد ولی عمل بی علم می تواند جامعه ای را به انحطاط بکشد.
عکس نوشته / عاقل های شکاک
آدم های عاقل همیشه شک دارند!

عکس نوشته / عاقل های شکاک

تمام مشکل دنیا این است که احمق های متعصب از حرفشان مطمئن هستند ، اما آدم های عاقل همیشه شک دارند. (برتراند راسل)
طراحی و تولید : ایران سامانه