کد خبر: ۱۰۱۴
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۳
عکس نوشته درباره دلدادگی و عشق
اگر غفلت کنیم، می رود...

مواظب باشیم دلمان جایی نرود که
اگر رفت بازگرداندنش کار سختی است
و گاهی محال است.

اگر برگردد معمولا مجروح و معلول باز می گردد.
باید مراقب باشیم، دل آدم سر به هوا و خیلی عاشق پیشه
است و خیلی سریع انس می گیرد. اگر غفلت کنیم، می رود و خودش را
به چیزهای بی ارزش وابسته می کند.


علیرضا پناهیانخبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه