کد خبر: ۱۰۲
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۴
عیب کسان منگرو احسان خویش
عیب کسان منگو احسان خویش دیده فرو بند به گریبان خویش

برچسب ها: عیب ، کوزه
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه