کد خبر: ۱۰۲۰
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۴
تصویرنوشته درباره استفاده از مظاهر مذهبی برای جذب لایک و فالوور
الاعمال بالنیات...

گاهی حتی صلوات می فرستیم تا...
خدا کند پای کسی غیر از خدا در میان نباشد.


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه