کد خبر: ۱۰۳۰
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۹
کاریکاتوری درباره افزایش سطح بهداشت مردم
کمکی که کرونا به بهبود وضعیت بهداشت در جهان کرد آموزش های همگانی و و و نکرد

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه