کد خبر: ۱۰۳۵
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۸
تصویرنوشته درباره از دست دادن تمرکز
اکثر آدم ها با استعدادند ولی در اثر بی حوصله بودن یا تمرکز نداشتن، توانایی تحصیل یا کار علمی را از دست می دهند. بی حوصله بودن یا تمرکز نداشتن، اکثرا ناشی از عدم توانایی افراد در مخالفت با هوای نفس است. وقتی انسان مخالفتی با دل بخواهی های خود نداشته باشد، ضعیف می شود و حواس پرتی پیدا می کند.

علت بی حوصله بودن و تمرکز نداشتن

اکثر آدم ها با استعدادند ولی در اثر بی حوصله بودن یا تمرکز نداشتن،
توانایی تحصیل یا کار علمی را از دست می دهند. بی حوصله بودن یا
تمرکز نداشتن، اکثرا ناشی از عدم توانایی افراد در مخالفت با
هوای نفس است. وقتی انسان مخالفتی با دل بخواهی های خود
نداشته باشد، ضعیف می شود و حواس پرتی پیدا می کند.


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه