کد خبر: ۱۰۴
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۴ - ۲۲:۲۴
زمانه عجیبی است!
سخنی دقیق از شهید آوینی
چرا امام حاضر را فرمان نمی بریم؟!زمانه عجیبی است!
برخی مردمان امام گذشته را عاشقند،
نه امام حاضر را...!
میدانی چرا؟
امام گذشته را هر گونه بخواهند تفسیر می کنند
اما امام حاضر را باید فرمان برند!
و کوفیان عاشورا را این گونه رقم زدند...
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه