کد خبر: ۱۰۴۰
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۳
تصویرنوشته درباره کاهش وابستگی کودکان به تلفن همراه
می‌توان گفت جداکردن کودکان از فضای تکنولوژی و حذف کامل گوشی تلفن همراه به نوعی غیرممکن است اما با تعیین شروط و قوانینی برای استفاده موثر و کنترل شده از آن، می‌توان تا حدودی میزان وابستگی را در آنها کاهش داد.
عکس نوشته/ راهکارهای کاهش وابستگی کودکان به تلفن همراه

عکس نوشته/ راهکارهای کاهش وابستگی کودکان به تلفن همراه

می‌توان گفت جداکردن کودکان از فضای تکنولوژی و حذف کامل گوشی تلفن همراه به نوعی غیرممکن است اما با تعیین شروط و قوانینی برای استفاده موثر و کنترل شده از آن، می‌توان تا حدودی میزان وابستگی را در آنها کاهش داد:


عکس نوشته/ راهکارهای کاهش وابستگی کودکان به تلفن همراه

1.جلوی ضرر را هروقت بگیرید منفعت است.

عکس نوشته/ راهکارهای کاهش وابستگی کودکان به تلفن همراه

2. مداومت داشته باشید و خسته نشوید.

عکس نوشته/ راهکارهای کاهش وابستگی کودکان به تلفن همراه

3. استفاده از گوشی تلفن همراه را به صورت ناگهانی و به طور کامل قطع نکنید بلکه استفاده از آن را محدود کنید.

عکس نوشته/ راهکارهای کاهش وابستگی کودکان به تلفن همراه

4. خودتان معتاد به استفاده از گوشی همراه نباشید.

عکس نوشته/ راهکارهای کاهش وابستگی کودکان به تلفن همراه

5. سایر فعالیت‌ها و سرگرمی‌ها را برای فرزندتان فراهم نمایید.نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه