کد خبر: ۱۰۴۲
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۸
کاریکاتور درباره مبارزه همه جانبه ایران
وضعیت امروز ایران: از یک سو مبارزه با ویروس منحوس کرونا و از سوی دیگر دست و پنجه نرم کردن با دشمنان همیشه درصحنه خارجی...
کاریکاتور/ ایران قهرمان
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه