کد خبر: ۱۰۴۶
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۵
عکسی که نشان می دهد نظام شاهنشاهی در آلمان هم سفارت دارد
سفارت ایران در برلین شعبه پادشاهی!

سفارت ایران در برلین شعبه پادشاهی حداقل اون دبه همایونی رو بردارین


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه