کد خبر: ۱۰۵
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۱
سخنی گران بها از آیت الله مجتهدی(ره):
تقوا یعنی این که اگر یک هفته مخفیانه از همه ی کارهای ما فیلم گرفتند...
تقوا یعنی چه؟تقوا یعنی این که اگر یک هفته مخفیانه از همه ی کارهای ما فیلم گرفتند
و گفتند اعمال هفته ی گذشته ات در تلویزیون پخش شده،
ناراحت نشویم ...
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه