کد خبر: ۱۰۵۳
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
تصویرنوشته درباره کمک به فقرا
آیا سهمی از مال فقرا در مال ما هست؟

امام علی علیه السلام:
خداوند سبحان قوت (ونیازهای) فقرا را در اموال اغنیا واجب و معین کرده است،
از این رو هیچ فقیری گرسنه نمی ماند مگر به سبب بهره مندی غنی (و ممانعت
او از پرداخت حق فقیر) و خدای متعال در این باره از آنها سوال و بازخواست می کند.


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه