کد خبر: ۱۰۵۵
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۸
چرایی روی آوردن زیاد به فضای مجازی و گوشی همراه
اگر پویایی نداشته باشیم، اگر هدف و حرکت نداشته باشیم. این مانایی و ایستایی کسالت بار موجب احساس پوچی می شود. در این صورت باید با تنوع ها خودمان را مشغول سازیم/ برگرفته شده از کتاب حرکت اثر علی صفای حائری

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه