کد خبر: ۱۰۶۰
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۲
عکس نوشته درباره قانون کپی رایت
شما مرتکب عملی شنیع و ظالمانه و ضدفرهنگی و غیراخلاقی و غیرشرعی و غیرقانونی و غیرانسانی شده اید اگر...

متنک/ شما مرتکب عملی شنیع شده‌اید اگر...

شما مرتکب عملی شنیع و ظالمانه و ضدفرهنگی
و غیراخلاقی و غیرشرعی و غیرقانونی و غیرانسانی شده اید اگر...
فیلم ایرانی یا کتابی را به صورت رایگان و بدون اجازه تولیدکنندگان آن دانلود یا کپی کرده‌اید.متنک/ شما مرتکب عملی شنیع شده‌اید اگر...

چه تعارضی!
آدم فرهیخته کتابخوانی که غیرقانونی
کتاب دانلود می کند.خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه