کد خبر: ۱۰۸
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۲۲:۳۵
در های قلبت را کنترل کن و
ابوتراب را گفتند : یا علی ما فعلت حتی تصیر علیا؟
نگهبان دلت باش!


ابوتراب را گفتند : یا علی ما فعلت حتی تصیر علیا؟
چه کردی که علی شدی؟
حضرت فرمودند : انی کنت بوابا لقلبی.

نگهبان دلم بودم!


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه