کد خبر: ۱۱
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۴ - ۰۰:۴۷
سالهای دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد
سالهای دل طلب جام جم از ما می کرد
آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد


از سرمایه درون گاوصندوق وجودت استفاده کن

اغلب ما خیلی خسیس هستیم، توانایی ها و سرمایه های درونیمان را در خود حبس کردیم و چشممون به دست دیگران هست. به موقعیت ها و سرمایه های دیگران نظر داریم.
خدا هر انسان را با پتانسیل عظیمی از توانمندی و انرژی خلق کرده است.

تو سرمایه وجودیت چیه؟!!
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه