کد خبر: ۱۱۰۰
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۸
عکس درباره انقراض کتاب و کتابخوانی
وقتی روز به روز کتاب نخون تر میشیم، نتیجش میشه این....!!
تصویر/ کتاب چیست؟
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه