کد خبر: ۱۱۰۷
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۶
مجموعه عکس نوشته روز دانشجو
مجموعه تصویرنوشته/ روز دانشجو مبارک

روز دانشجو مبارک


مجموعه تصویرنوشته/ روز دانشجو مبارک

دانشجو امید آینده کشور
روز دانشجو گرامی باد


مجموعه تصویرنوشته/ روز دانشجو مبارک

دانشجوجان روزت مبارک


مجموعه تصویرنوشته/ روز دانشجو مبارک

روز دانشجو مبارک


مجموعه تصویرنوشته/ روز دانشجو مبارک

16 آذر، روز دانشجو، روز حق خواهی و استبدادستیزی برتمام رهپویان علم و معرفت گرامی بادنظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه