کد خبر: ۱۱۰۸
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۴
حدیث درباره جستجوی دانش
حدیث/ کسب دانش

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله:
هرکه در جستجوی دانش باشد، بهشت در جستجوی اوست

نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه