کد خبر: ۱۱۱۳
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۷
تصویرنوشته درباره دلتنگی و شب
قصار/ دلتنگ اسیر شب

و هرکس به اندازه دلتنگی هایش اسیر شب است


نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه