کد خبر: ۱۱۱۴
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۹
انیمیشن روانشناسیWhat You Resist, Persist
What You Look at, Disappears

به هر آنچه مقاومت کنی، نثبیتش کرده ای
هر آنچه را رهاکنی ناپدید می‌شود

نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه