کد خبر: ۱۱۱۵
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۳
عکس درباره اثرات خشم
عکس/ دومینوی خشم
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه