کد خبر: ۱۱۱۹
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۱
عکس نوشته درباره قاتل آرزوها
تصویر نوشته/ قاتل افکار انسان

تنها قاتل آرزوهای انسان، افکار خود اوست.نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه