کد خبر: ۱۱۲۰
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۷
حدیث درباره شناخت دین با شخصیت‌ها
تصویرنوشته/ خروج از دین

کسی که دین را با شخصیت‌ها بشناسد،
همان شخصیت ها او را از دین خارج می سازند.
                                         
  امام صادق علیه السلام
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه