کد خبر: ۱۱۲۶
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۸
عکس نوشته تک بیتی از حافظ
تصویرنوشته/ گلشن رضوان

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
حافظ


نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه