کد خبر: ۱۲۷
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۲
مصاحبه ای با مردم در رابطه با پیامبر
برنامه ای که در آن از مردم سوال می شود کدام ویژگی پیامبر را بیشتر از همه دوست دارند...
کدام ویژگی پیامبر را بیشتر دوست دارید؟

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه