کد خبر: ۱۳۲
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ۲۳:۰۸
اکثر ما برای خدا تعیین تکلیف می کنیم

به خدا خدایی یاد می دهیم!
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه