کد خبر: ۱۳۹
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۳
حدیثی از پیامبر درباره ی سخن
بهترین سخن
پیامبر صلی الله علیه و آله:

بهترین سخن آن است که

قابل فهم و روشن و کوتاه باشد

و خستگی نیاورد.


انوار العلویه ص489
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه