کد خبر: ۱۵۹
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۴
نکته های کاربردیبا آدمهای عمیق فهم ارتباط بگیرید حتی اگر با آنها بهتون خوش نگذره
با آدمهای عمیق فهم ارتباط بگیرید حتی اگر با آنها بهتون خوش نگذره
همه آدمها در خوشی و شرایط خوب خیلی خوبند اما ....
همه آدمها در خوشی و شرایط خوب خیلی خوبند اما ....
تربیت و رشد ، سختی داره و خدا این محیط را برای تربیت ما مهیا می کنه. زیاد دنباله خوشی ها نباشیم درش زیاد تربیت نیست
تربیت و رشد ، سختی داره و خدا این محیط را برای تربیت ما مهیا می کنه. زیاد دنباله خوشی ها نباشیم درش زیاد تربیت نیست
خود را کنترل کنید. این است رمز خوشبختی
خود را کنترل کنید. این است رمز خوشبختی
سختی را خوب تحمل کنید تا رشد کنید
سختی را خوب تحمل کنید تا رشد کنید
رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود
رهرو آنست که آرام و پیوسته رود
رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود رهرو آنست که آرام و پیوسته رود
در انتخاب کلمات و جملات در ارتباطات دقت کنید ، درون شما را نمایش می دهد
در انتخاب کلمات و جملات در ارتباطات دقت کنید ، درون شما را نمایش می دهد


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه