کد خبر: ۱۶۰
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۲
یک جمله ی کوتاه
گاهی اوقات یک جمله ی کوتاه می تواند تاثیر گذارتر از چندین کتاب و مقاله باشد: از مغزی که خدا توی کله ات گذاشته استفاده کن.
ازش استفاده کن!
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه