کد خبر: ۱۶۲
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۹
یک دستور اداری جالب در یک شرکت
در طی روز یک تماس با مادر اجباریست!
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه